(Oppdatert 11.08.2022)

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Ferdia AS, Schweigaards gate 14, 0185 Oslo, Norway, post@ferdia.no, +47 930 99 370, organisasjonsnummer 917865205, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisen er tentativ inntil Selger har bekreftet at turen kan gjennomføres for prisen som er oppgitt. Prisen vil kunne variere ut ifra dato, avreisetidspunkt, varighet og andre faktorer.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Avtaleinngåelse

5. Betalingen

6. Levering

7. Risikoen for varen

8. Angrerett.

Frister for ombooking og avbestilling

9. Passasjerrettigheter ved forsinkelse, endret eller kansellert reise

Oppfyllelse

Erstatning

10. Tredjepart events

11. Vanlig bagasje

12. Spesialbagasje

13. Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

14. Dyr på bussen

15. Generelle regler

16. Personopplysninger

17. Konfliktløsning